Saturday, November 16, 2013

"Газарзүйн Мэдээллийн Системийн Өдөр (GIS DAY)" ӨДӨРЛӨГИЙН УРИЛГА ХӨТӨЛБӨР

"Газарзүйн Мэдээллийн Системийн Өдөр (GIS DAY)" ӨДӨРЛӨГИЙН УРИЛГА ХӨТӨЛБӨР

АНУ-ын Үндэсний газарзүйн нийгэмлэг нь 1987 онд санаачлан ерөнхий боловсролын сургууль, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулиуд болон бусад байгууллагуудын дунд анх зохион байгуулсан. Түүнээс хойш жил бүрийн 11-р сарын 3 дахь долоо хоногийн Лхагва гариг бүрийг Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр (GIS day) АНУ-ын хэмжээнд тэмдэглэж ирсэн. 


1998 оноос эхлэн дэлхий нийтээр харин Монгол улсад 2009 оноос эхлэн уг өдрийг тэмдэглэн явуулж байгаа бөгөөд жил бүр өөр өөр агуулга онцлогтойгоор зохион байгуулсаар ирсэн. 
Эх сурвалж: Монголын Геомэдээлэлзүй Судлаачдын Холбоо

No comments: