Saturday, November 3, 2018

Газарзүйн мэдээллийн системийн өдөр - 2018

Газарзүйн мэдээллийн системийн өдөр - 2018
GISday 2018

Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд ГМС-ийг сурталчилах зорилготой ТӨЛБӨРГҮЙ, БҮРТГҮҮЛЭХ шаардлагагүй сонирхсон бүх хүмүүст нээлттэй үйл ажиллагаа болно.
Хамтран зохион байгуулагч:


 Геодезийн салбар

Friday, January 12, 2018

Нэгдүгээр сарын Гео-уулзалт

Нэгдүгээр сарын Гео-уулзалт
January Geomeeting


Энэ сарын 2018 оны эхний "Гео-уулзалт" МУИС-ийн NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан судлалын лабораторитой хамтран 2017 оны 1-р сарын 17-нд 18:00 цагаас МУИС-ийн Шинэ номын сангийн 202 тоотод болно. Уулзалтаар:
 • 18:00 - 18:10  Бүртгэл
 • 18:20 - 18:50 Бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээнд гео-мэдээллийн аргачлал, технологийг ашиглах нь  - С.Энхбат, UM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан судлалын лаборатори
 • 18:50 - 19:10  Завсарлага /Networking/
 • 19:10 - 19:40 Хөрсний чийгийн тооцоололд хиймэл дагуулын олон спектрийн мэдээг ашиглах боломж - Н.Энхжаргал, UM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан судлалын лабораторийн докторант
 • 19:40 - 20:00 Чөлөөлт ярилцлага, хэлэлцүүлэг /FAQ, Networking/
Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд зориулсан НЭЭЛТТЭЙ үйл ажиллагаа тул та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг хүсэж байна.

ХАЯГ:

Thursday, December 21, 2017

12-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

12-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд
December Geo-meeting 


https://goo.gl/YxpRrU

Өчигдөр энэ сарын гео-уулзалтаар  нисгэгчгүй төхөөрөмжийн мэдээ боловсруулалт, ашиглалтын тухай танилцуулга хийгдэж, амжилттай болж өнгөрлөө. Танилцуулагдсан илтгэлүүд:

 • Дроны мэдээг уурхайн хүрээлэн буй орчин, байгаль орчны мониторингд ашиглах нь  - С.Батжаргал, SESMIM төслийн мэргэжилтэн, М.Отгонтөгс, БОАЖЯ-ы мэргэжилтэн
 • Нисгэгчгүй төхөөрөмжинд суурилуулсан ЛИДАР-ийн мэдээг ашиглан намрын ойн бүсийн Тоон гадаргуугийн модел /DSM/-ийг тооцоолох арга М.Билгүүнмаа, ШУТИС-ийн сургалтын мастер

Уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа.

Эх сурвалж: Монголын геомэдээллийн холбоо

Tuesday, December 19, 2017

12-р сарын Гео-уулзалт

12-р сарын Гео-уулзалт
December Geo-meeting 


https://goo.gl/YxpRrU

Энэ сарын гео-уулзалт 2017 оны 12-р сарын 20-ны өдөр 18:30 цагаас УРЛАГ кафе /Соёлын төв өргөөний ард, кассын зүүн талд/ нисгэгчгүй төхөөрөмжийн мэдээ боловсруулалт, ашиглалтын тухай болно.

18:30 – 18:40 Бүртгэл

18:40 – 18:50 Гео-уулзалтын танилцуулга, Монголын гео-мэдээллийн холбоо


18:50 – 19:20 
Дроны мэдээг уурхайн хүрээлэн буй орчин, байгаль орчны мониторингд ашиглах нь  - С.Батжаргал, SESMIM төслийн мэргэжилтэн, М.Отгонтөгс, БОАЖЯ-ы мэргэжилтэн

19:20 – 19:40 Завсарлага


19:40 – 20:10 Нисгэгчгүй төхөөрөмжинд суурилуулсан ЛИДАР-ийн мэдээг ашиглан намрын ойн бүсийн Тоон гадаргуугийн модел /DSM/-ийг тооцоолох арга - М.Билгүүнмаа, ШУТИС-ийн сургалтын мастер

 
20:10 – 20:30 Чөлөөт ярилцлага, хэлэлцүүлэг

Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд зориулсан нээлттэй үйл ажиллагаа тул та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг хүсэж байна.


ХАЯГ:

Эх сурвалж: Монголын гео-мэдээллийн холбоо

Monday, December 4, 2017

"Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн Лавлах ном”-ын танилцуулга

"Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн Лавлах ном”-ын танилцуулга
SDI Cookbook in Mongolia

Өнгөрсөн 6 сарын туршид МГХ-ы гишүүд, дэмжичг, судлаачид хамтран "Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн Лавлах ном”-ыг Монгол хэлнээ хөрвүүлэх ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дууслаа. Лавлах номын хэвлэмэл хувийг Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газарт "Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр-2017" дээр хүлээлгэн өгсөн билээ. Энэхүү лавлах номын цахим хувилбарыг та бүхэндээ татахаар хүргэж байна.Мөн ГМС-ийн өдрөөр танилцуулсан лавлах номын танилцуулгыг доорх илтгэлээс харна уу.


Friday, November 24, 2017

"Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр - 2017"-ийн илтгэлүүд

"Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр - 2017"-ийн илтгэлүүд
Presentations of GISday - 2017

Монголын геомэдээллийн холбоо (МГХ)-оос өнгөрсөн 11-р сарын 15-нд энэ жилийн "Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр - 2017"-ийг амжилттай зохион байгуулж, олон сонирхолтой илтгэлүүдийг танилцуулсан билээ. Та бүхэнд энэхүү илтгэлүүдийг заримыг нь танилцуулж байна. 
 • Усны чанарын судалгааны үр дүнд орон зайн дүн шинжилгээ ашиглах нь - Др. Б.Баяртунгалаг, Монголын геомэдээллийн холбоо * ЖИЧ: Удахгүй нөхөж оруулна.

Илтгэлтэй холбоотой асуултыг илтгэгч нартай холбогдож авна уу. Бидний үйл ажиллагааг дэмжин ирсэн, оролцсон хувь хүмүүс, байгууллагууд, хамтран зохион байгуулсан байгууллагуудад талархал илэрхийлж байна.

Эх сурвалж: МГХ

Monday, November 13, 2017

Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр - 2017

Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр - 2017
GIS day - 2017


https://goo.gl/QHkRyg

Зорилго: Газарзүйн мэдээллийн системийн ололт, технологийг олон нийт, судлаач, оюутнуудад хэрхэн ашиглах талаар болон одоо Монгол улсын хэмжээнд хэрхэн хэрэглэж буй талаар танилцуулах.
Хэзээ: 2017 оны 11-р сарын 15-ны өдөр,  09:30 цаг

https://goo.gl/QHkRyg


Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд ГМС-ийг сурталчилах зорилготой ТӨЛБӨРГҮЙ, БҮРТГҮҮЛЭХ шаардлагагүй сонирхсон бүх хүмүүст нээлттэй үйл ажиллагаа болно.

Санаачлагч/Зохион байгуулагч: 
Дэмжигч байгууллагууд

 

Хамтран зохион байгуулагч:
nmit.edu.mn  
Жич:  Дараахь бүртгэлийн хуудсанд бүртгүүлэх шаардлагатай.


Thursday, October 19, 2017

Аравдугаар сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

Аравдугаар сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд
October Geomeeting


Өчигдөр энэ сарын гео-уулзалт Одон орон, геофизикийн хүрээлэн (ООГХ)-гийн Сансар од эрхэсийн ордны 2-р давхарт хурлын танхимд амжилттай болж өнгөрлөө. Та бүхэн дараахь хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдийг сонирхоно уу:
 • Гео-уулзалтын танилцуулга, МГХ
 • Улаанбаатар хот орчмын идэвхтэй хагарлууд, Э.Баярсайхан, ООГХ
 • Монгол орон дахь геодинамик судалгаа, докторант Д.Эрдэнэзул, ООГХ

Илтгэлтэй холбоотой асууж, тодруулах зүйлс байвал илтгэгч нартай холбогдоно уу.

Эх үүсвэр: Монголын гео-мэдээллийн холбоо

Wednesday, October 4, 2017

Аравдугаар сарын Гео-уулзалт

Аравдугаар сарын Гео-уулзалт
October GeomeetingЭнэ сарын "Гео-уулзалт / Geomeeting" нь Одон орон геофизикийн хүрээлэн (ООГХ)-тэй хамтран 10-р сарын 18-ний 18:00 цагаас Сансар, од эрхэсийн ордонд болно. Уулзалтаар:
 • Гео-уулзалтын танилцуулга, МГХ
 • Улаанбаатар хот орчмын идэвхтэй хагарлууд, Э.Баярсайхан, ООГХ
 • Монгол орон дахь геодинамик судалгаа, докторант Д.Эрдэнэзул, ООГХ
гэсэн сэдвүүдээр сонирхолтой илтгэл хэлэлцүүлэгдэнэ. Инженер, судлаачид идэвхитэй оролцож, тулгарсан асуудлаа хуваалцахыг хүсье.

Цааш нь түгээнэ үү.
ХАЯГ:

Thursday, September 14, 2017

Есдүгээр сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

Есдүгээр сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд
Presentations of September Geo-meeting

Өчигдөр Шинэ монгол технологийн дээд сургуулийн 809 тоот лекцийн танхимд амжилттай болж өнгөрлөө. Өмнөх уулзалтуудаас бага зэрэг хэлбэрийг өөрчилж энгийн мэдээлэл өгөх чиглэлээр илтгэлүүдээ танилцуулж, хэлэлцүүлсэн болно. • Илтгэл: Зайнаас тандан судлалын технологийг байгаль орчны судалгаанд ашиглах нь - Др. Б.Баяртунгалаг, МГХХүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа, илтгэгч нартай холбоосоор дамжуулан холбогдоно уу.

Эх үүсвэр: Монголын гео-мэдээллийн холбоо

Monday, September 11, 2017

Есдүгээр сарын Гео-уулзалтын хөтөлбөр

Есдүгээр сарын Гео-уулзалтын хөтөлбөр
Agenda of September Geo-meeting


Сар бүрийн "Гео-уулзалт" энэ сарын 13-ний өдөр Шинэ Монгол Технологий Дээд Сургуулийн хичээлийн 1-р байранд 18:30 цагаас зайнаас тандан судлалын технологийн тухай хэлэлцүүлэгээр эхлэх болно. Уулзалтаар:

18:30 – 18:40 Бүртгэл

18:40 – 18:50 Нээлт: Гео-уулзалтын танилцуулга, Монголын Гео-мэдээллийн Холбоо

18:50 – 19:00 Танилцуулга: Проф. Ч.Ганзориг, Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургууль

19:00 – 19:30 Илтгэл: Зайнаас тандан судлалын технологийг байгаль орчны судалгаанд ашиглах нь - Др. Б.Баяртунгалаг, МГХ

19:00 – 19:40 Завсарлага /Networking/


20:10 – 20:30 Чөлөөт ярилцлага, хэлэлцүүлэг /Networking, FAQ/

гэсэн зүйлсүүдийг ярилцах бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд зориулсан нээлттэй үйл ажиллагаа тул та бүхийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Friday, June 2, 2017

5-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

5-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

Өнгөрсөн сарын 17-нд болсон 5-р сарын гео-уулзалтын илтгэлүүдийг та бүхэндээ хүргэж байна.

 • "Өндрийн системийн төрөл, хэрэглээ" - Др. Т.Балжинням, ХААИС-ын Агро-экологийн сургуулийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал
 • "Газарзүйн нэрийн түүхэн уламжлал, түүний ач холбогдол" - Проф. О.Сүхбаатар, Монголын үндэсний их сургууль, багш
* ЖИЧ: Нөхөж оруулна

Бидний үйл ажиллагааг дэмжин ирсэн та бүхэндээ баярлалаа, зуны туршид түр засварлаад 9-р сарын 13-нд ээлжит  гео-уулзалт хийгдэх болно.

Tuesday, May 2, 2017

Тавдугаар сарын Гео-уулзалт

Тавдугаар сарын Гео-уулзалт


Энэ сарын Гео-уулзалт 2017 оны 5-р сарын 17-нд Шинжлэх ухаан, технологийн сургууль, Геологи, уул уурхайн сургуулийн хичээлийн 5-р байранд /хуучнаар КТМС-ийн байр/ 5-11 тоотод 18:00 цагаас хэмжил зүйн сэдвээр болно. Энэ удаагийн уулзалтаар:
 • Гео-уулзалтын танилцуулга
 • "Өндрийн системийн төрөл, хэрэглээ" - Др. Т.Балжинням, ХААИС-ын Агро-экологийн сургуулийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал
 • "Газарзүйн нэрийн түүхэн уламжлал, түүний ач холбогдол" - Проф. О.Сүхбаатар, Монголын үндэсний их сургууль, багш
гэсэн илтгэлүүдийг хэлэлцэх болно.


ХАЯГ:Хоёрдугаар сарын гео-уулзалтын илтгэлүүд

Хоёрдугаар сарын гео-уулзалтын илтгэлүүд


Нэг л мэдсэн чинь өнгөрсөн 2-р сарын илтгэлүүдийг оруулж амжихгүй өдий хүрчихсэн байхын, уг нь илтгэгч нар нь явуулна гээд алга болчихлоо. Дутуу ч гэсэн байгаа чигээр нь өнгөрсөн 2-р дугаар сарын гео-уулзалтын илтгэлүүдийг та бүхэндээ танилцуулж байна.
 • Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөлтөд газарзүйн мэдээллийг системийг ашиглах нь - И.Мягмаржав, Ph.D, ХААИС, АЭС, Газрын менежментийн тэнхим
* ЖИЧ: Нөхөж оруулна
 • Бэлчээрийн газрын тохиромжтой үнэлгээ - Д.Бямбасүрэн, M.Sc, ХААИС, АЭС, Газрын менежментийн тэнхим
* ЖИЧ: Нөхөж оруулна
 • ХАА-н судалгаанд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах нь - Ц.Энхзаяа, Др. ХААИС, АЭС, Газрын менежментийн  тэнхим

Tuesday, April 25, 2017

Монгол ном: Геодези-Тэргүүн дэвтэр

Монгол ном: Геодези-Тэргүүн дэвтэр
(3 дахь удаагийн хэвлэл)
Зохиогчид:           Доктор, профессор А.Дамдинсүрэн,
Доктор, дэд профессор Ж.Алтанцэцэг,
МУ-ын зөвлөх инженер Б.Рагчаа

Энэхүү сурах бичигт манай орны геодезийн үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэж байгаа солбицол, өндрийн тогтолцоо, геодезийн хэмжилт, зураглал хийх аргуудыг тодорхой дурьдсаны дээр сүүлийн жилүүдэд геодезид хэрэглэгдэж байгаа гэрлэн ба электрон зай хэмжүүрүүд, тоон зураглалын арга, электрон тахеометрүүд зэрэг техник технологиудийн тухай тусган оруулсан. Геодези сурах бичгийг оюутнуудаас гадна геодезийн үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтнууд ашиглаж болох юм.

Сурах бичиг нь үндсэн арван бүлэгтэй бөгөөд үүнд геодезийн үндсэн ойлголтууд, солбицол  ба өндрийн тогтолцоо, газрын зургийн тухай, газрын зураг дээр хийх хэмжилтийн ажлууд, өнцөг хэмжих тухай, зай хэмжих тухай, өндөржилт хэмжих тухай, геодезийн сүлжээний тухай, зураглалын сүлжээ байгуулах тухай болон том масштабын байр зүйн зураглал үйлдэх тухай гэсэн сэдвүүд багтаж байна.  


Үнэ: 15000₮

Холбоо барих: 9999-9388, ШУТИС-ГУУС-ийн Геодезийн салбар